Satsa på en bra gödselpump

På lantgårdar och annat är det många som behöver ha ett fungerande gödselsystem. Då är det även bra att ha en gödselpump. Gödselpumpar är något som är mer eller mindre för effektiv hantering av gödsel, slam och andra vätskor med hög halt av fasta ämnen. Ett bra märke som tillverkar denna typ av pumpar är BAUER. De har över 90 års erfarenhet inom området och ett brett utbud av gödselpumpar som är utrustade med kraftfulla skärande system för att hantera även långa fibrer och upp till 12% torrsubstans. Denna teknologi är avgörande för att säkerställa att hela gödselsystemet fungerar optimalt. Om du behöver ha en gödselpump från BAUER så kan du hitta det hos WIPinnovation.

Fler bra produkter för lantbruket

Hos WIPinnovation finns det även grymt många andra bra produkter för ditt lantbruk. Bland annat kan de erbjuda biogasanläggningar, gödselseparator, gödselspridare och utläggningssystem. Att ha en biogasanläggning är inte fel eftersom du med den kan omvandla organiskt material som gödsel och även rester av grödor och det till biogas, som i sin tur kan användas för produktion av elektricitet och värme.

Med en gödselseparator kan du enkelt separera fast gödsel och flytande gödsel. Det är bra eftersom de båda har olika användningsområden. Fast gödsel passar bra för strömaterial och det flytande går att ha som gödning i bevattningssystem.

En gödselspridare mixer kan även det vara bra att ha, då den så att säga rör om flytgödsel så att näringsämnena fördelas jämnt.

Att ha ett utläggningssystem med slang kan även det vara bra att ha, för då kan du sprida ut ditt gödsel på åkrarna på ett precist sätt. Det blir helt enkelt ett smartare sätt att använda ditt gödsel på som ger mindre kostnader. Med ett slangsystem så slipper du att använda dig av tunga gödseltunnor.

Om du är intresserad av någon av dessa produkter vi nämnt, kolla då gärna in hemsidan som WIPinnovation har.