Vill du ha billigare el?

Att el är dyrt, det är de flesta medvetna om idag. För att du ska kunna få ner dina kostnader, så gäller det att hitta ett bra elbolag med låga priser. Undvik dyra elräkningar och få billig el genom att byta till ett annat elbolag och ett bättre elavtal än vad du har idag! Elavtal finns i olika varianter som passar olika behov. Du har alternativ som fast elavtal, rörligt elavtal och till och med mixade varianter.

Olika avtal kostar olika mycket

Ett fast elavtal passar för dem som föredrar kontroll över sina utgifter. Genom att välja ett avtal med fast pris kan du undvika oro över prissvängningar på elen. Det pris du enas om när du tecknar avtalet är det du kommer att betala under den bestämda avtalsperioden. Vanligtvis sträcker sig bindningstiden från 3 månader upp till 10 år, vilket ger stabilitet och förutsägbarhet för dina elkostnader.

När det kommer till ett rörligt avtal med ett dynamiskt elpris, så baseras kostnaden på elbörsens prissättning. Det innebär att priset kan fluktuera kraftigt under året, ibland resulterar det i höga räkningar när elpriserna är på topp, medan kostnaden kan vara betydligt lägre när priserna sjunker.

Ett mixavtal erbjuder en hybridlösning för dem som är osäkra på att välja mellan ett fast och rörligt avtal. Halva din elförbrukning faktureras till ett fast pris, medan den andra halvan följer elbörsens prissättning, vilket ger en balans mellan förutsägbarhet och möjlighet att dra nytta av prisvariationer.

Anvisningspris – riskabelt om du inte aktivt väljer ett eget avtal

Att hamna i ett avtal med anvisningspris är en risk om du inte gör ett aktivt val av elavtal när ditt nuvarande avtal löper ut. I genomsnitt är detta avtal ungefär 30 % dyrare än om du själv väljer och tecknar ett elavtal. Så det är viktigt att se till att byta till ett nytt avtal i tid för att undvika högre kostnader och säkerställa att du har ett avtal som passar dina behov.