Fakta om fjärrvärme – Effektiv och hållbar uppvärmning

Fjärrvärme är ett smart och allt mer populärt sätt att värma upp hus, lägenheter och kommersiella byggnader. Här får du en inblick i hur fjärrvärmen fungerar, vilka fördelar det har, och varför det är ett klimatsmart alternativ.

Vad är fjärrvärme?

 • Ett decentraliserat värmesystem där värme produceras i ett centralt värmeverk.
 • Vattnet värms upp och distribueras i isolerade rörledningar till anslutna hus.
 • I varje ansluten fastighet finns en värmeväxlare som överför värmen till husets eget värmesystem.

Hur framställs värmen?

Fjärrvärme är ett flexibelt system som kan använda olika energikällor:

 • Biobränslen: Flis, träpellets, och andra rester från skogsindustrin skapar förnybar energi.
 • Återvunnen energi: Överskottsvärme från industrier eller avfallsförbränning utnyttjas effektivt.
 • Solvärme: Storskaliga solfångare kan bidra till fjärrvärmeproduktionen.
 • Geotermisk energi: Värme från berggrunden kan användas i vissa system.

Varför välja fjärrvärme?

 • Bekvämt: Slipper krånglet med pannor, bränsle, och underhåll.
 • Miljövänligt: Minskar beroendet av fossila bränslen och bidrar till lägre utsläpp.
 • Kostnadseffektivt: Långsiktigt stabila priser jämfört med många andra uppvärmningsalternativ.
 • Effektivt: Tar tillvara på överskottsenergi för en resurssnål lösning.

Fjärrvärme under lupp